Good news

 • Raniero Cantalamessa
  he Baptism in the Spirit's effectiveness in reactivating baptism consists in this: finally man contributes his part -- namely, he makes a choice of faith, prepared in repentance, that allows the that allows the work of God to set itself free and to emanate all its strength. It is as if the plug is pulled and the light is switched on. The gift of God is finally "untied" and the Spirit is allowed to flow like a ftragrance in the Christian life.
  2017-08-24
 • Peter Hocken
  During the night between Friday and Saturday, in the early morning hours of 10 June 2017, the Lord called back to Him a great man, Father Peter Hocken. He died at the age of almost 85. He was a servant of God, a friend, a priest who loyally served the Body of Christ until his last breath, all the world round. The Lord gave him an extraordinary intellect and wisdom, together with the experience of baptism in the Holy Spirit. He also received from God the talent and ability to provide specific and comprehensible theological explanations and descriptions of spiritual experiences that are taking place within the Church, notably after the Second Vatican Council.
  2017-06-11
 • Dr. Martin Luther King Jr.
  "I have a dream," he began, "that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. "I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character."
  2017-03-08
 • Peter Dufka SJ
  We all know, based on our personal experience, that the cooperation with most intelligent people is not often easy. These people usually do not establish friendship easily. It is interesting also that university graduates with an honour degree usually do not fit in to the working environment in the best way and that their high intellect is of a little help in overcoming personal or marriage crises.
  2015-09-30
 • Marek Nikolov
  The aim of the “Jesus Heals” prayer gatherings is experiencing the fact that God is Love. He is Love that wants to give itself to other people. God wants to show us His mercy even through healing, signs, wonders, and miracles.
  2015-09-10

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


We all are part of a great story. The great story of the world is composed of past and present stories of lives of individual people. The portal mojpribeh.sk is focused on the most important moment of the story of the world and individual, the moment of personal experience of person with God.

Message - International Catholic Charismatic Renewal Services

small_small_healthy-cure-healing.jpg

Oficiálne smernice o modlitbe za uzdravenie vydané v spolupráci s kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov vo Vatikáne. Smernicu zverejňujeme so súhlasom ICCRS.

Slovo na cestu

Modlitba za uzdravenie je hlboko zakorenená v Písme a v katolíckej tradícii. Dnes, keď Cirkev reaguje na volanie po novej evanjelizácii, nanovo si uvedomuje dôležitosť uzdravovania v Ježišovej verejnej službe a v evanjelizácii Cirkvi v priebehu histórie.

Nové služby modlitby za uzdravenie vznikli v katolíckej charizmatickej obnove a v iných cirkevných hnutiach. Tieto služby sú často cestou, ako sa môžu ľudia stretnúť so životodarnou prítomnosťou zmŕtvychvstalého Pána. Takéto služby zároveň vyvolali potrebu pastoračného rozlišovania, aby sa zamedzilo preháňaniu a aby sa modlitba za uzdravenie konala primeraným spôsobom v súlade s vierou a sviatostným životom Cirkvi.

Mám veľkú radosť z publikácie týchto Smerníc o modlitbe za uzdravenie, ktoré sú ovocím dvanástich rokov teologickej reflexie a dialógu o tejto veľmi dôležitej téme. Tieto smernice sú pastoračnou aplikáciou Inštrukcie o modlitbách za uzdravenie, ktorá bola publikovaná Kongregáciou pre náuku viery v roku 2000 a príspevkom k účinnej implementácii tejto Inštrukcie. Pri vypracovaní týchto smerníc sa ICCRS snažila udržiavať úzke zväzky jednoty s inštitúciami Cirkvi, najmä s Kongregáciou pre náuku viery a s Pápežskou radou pre laikov. Tieto snahy urobiť učenie Cirkvi predmetom reflexie a štúdia a poskytnúť konkrétne usmernenie pre pastoračné uplatnenie je príkladom rastu „cirkevnej zrelosti“, ku ktorej blahoslavený pápež Ján Pavol II vyzýval všetky nové cirkevné hnutia.

Dúfam, že tento dokument bude katolícka charizmatická obnova na celom svete študovať a presadzovať a že sa stane vzťažným bodom pre všetkých, ktorí by chceli prijaté charizmy dať do služby Cirkvi a novej evanjelizácie.

Kardinál Stanislaw Rylko

Úvod

Potreba vypracovať smernice pre modlitby za uzdravenie vyrástla predovšetkým z „prekvapujúcej akcie Ducha Svätého“, z neočakávaného vyliatia milosti po skončení Druhého vatikánskeho koncilu. Toto tajomné Božie pôsobenie, ktoré sa stalo známym ako katolícka charizmatická obnova, spôsobilo, oživenie kresťanského života miliónov ľudí a prinieslo určité charizmy a duchovné dary v takom rozsahu, aký tu nebol od čias prvotnej Cirkvi. Bez toho, aby to bolo ľudsky plánované, táto obnova v Duchu sa stala konkrétnou realizáciou učenia koncilu o význame charizmatického rozmeru Cirkvi. Ako povedal pápež Ján Pavol II, Cirkev počas koncilu „znovu objavila charizmatický rozmer ako podstatný prvok seba samej. (...) Na základe tohto Božou prozreteľnosťou spôsobeného znovuobjavenia charizmatického rozmeru Cirkvi vznikli pred koncilom i po ňom v pozoruhodnom počte nové cirkevné hnutia a spoločenstvá.“ Predovšetkým mnohí ľudia zakúsili živú prítomnosť a silu Ježiša prostredníctvom uzdravení, ktoré spôsobil – či už fyzicky alebo vnútorne – v ich životoch.

Veľké rozšírenie chariziem uzdravovania a rozvoj rôznych spôsobov a praktík, akými sa vykonávajú, nastolili zároveň nutnosť rozumného rozlišovania, najmä zo strany pastierov Cirkvi. Rada svätého Pavla je v súčasnosti mimoriadne aktuálna: „Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 19 – 21). Počas predošlých štyridsiatich rokov sme sa veľa naučili, ale veľa sa ešte musíme učiť o správnom vykonávaní darov uzdravovania a ich zapájaní do sviatostného života Cirkvi. V septembri 2000 urobila Kongregácia pre náuku viery prvý dôležitý krok vydaním dokumentu Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie. V nasledujúcom roku Pápežská rada pre laikov usporiadala spolu s Medzinárodnou službou katolíckej charizmatickej obnovy (ICCRS) medzinárodné kolokvium, aby pokračovali v reflexii a v dialógu o službe uzdravovania. Na kolokviu sa stretli zástupcovia Vatikánu, teológovia a ľudia so skúsenosťami s modlitbami za uzdravenie z celého sveta, aby „vysvetlili podobu pravej cirkevnej služby uzdravovania.“ Na základe výsledkov tohto kolokvia vydala Teologická komisia ICCRS tieto smernice ako pomôcku pre uplatňovanie teologickej a pastoračnej orientácie Cirkvi pre všetkých, ktorí sú v službe modlitieb za uzdravenie ako aj pre tých, ktorí sú zodpovední za pastoračný dohľad.

Prečítať celú smernicu

Stiahnuť vo formáte PDF

 

Anglické vydanie
Guidelines on Prayers for Healing
by the Doctrinal Commission of ICCRS

Copyright © 2007 International Catholic Charismatic Renewal Services
All rights reserved
prepracované vydanie (apríl 2012)

ICCRS
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
tel.: +39 06 6988 7126/27
fax: +39 06 6988 7230
e-mail: info@iccrs.org
website: www.iccrs.org


Back to stories | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel