Buone notizie

 • Peter Hocken
  Il 10.06.2017 il Signore ha richiamato a sé nella notte padre Peter Hocken. All’età di 85 anni non compiuti se n’è andato un amico, un sacerdote, una persona sempre intenta a servire il Signore e il Suo corpo mistico. Dio gli ha donato un intelletto straordinario e una grande saggezza, insieme all’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. È stato in grado di descrivere in maniera comprensibile e specifica le esperienze teologiche e spirituali della Chiesa di oggi, specie dopo il Concilio Vaticano II.
  2017-06-11
 • Liu Žen jing - (brat Yun)
  La Chiesa sotterranea cinese è sottoposta ad una crudele repressione e persecuzione anche in questi giorni. Yun sostiene che anche grazie alla persecuzione ormai più che trentennale, alla sofferenza e alle torture, oggigiorno i fedeli della Chiesa sotterranea cinese sono sempre più pronti a sacrificare la vita nei paesi musulmani, induisti o buddisti, per Gesù Cristo e per l'annuncio del Vangelo.
  2012-12-31
 • Egidio Bullesi
  Intanto a 13 anni prese a lavorare come carpentiere nell’arsenale di Pola, dove nonostante la giovane età, si fece notare per la coraggiosa pratica della sua fede cattolica, specie in quell’ambiente di affermato socialismo, meritandosi comunque l’ammirazione e la stima di tutti.
  2011-09-26

Video

Siamo tutti parte di una grande storia. La grande storia del mondo è composto di storie passate e presenti della vita delle singole persone. Il portale mojpribeh.sk si concentra sul momento più importante della storia del mondo e individuale, il momento della personale esperienza di persona con Dio.

Messaggio - International Catholic Charismatic Renewal Services

small_small_healthy-cure-healing.jpg

Oficiálne smernice o modlitbe za uzdravenie vydané v spolupráci s kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov vo Vatikáne. Smernicu zverejňujeme so súhlasom ICCRS.

Slovo na cestu

Modlitba za uzdravenie je hlboko zakorenená v Písme a v katolíckej tradícii. Dnes, keď Cirkev reaguje na volanie po novej evanjelizácii, nanovo si uvedomuje dôležitosť uzdravovania v Ježišovej verejnej službe a v evanjelizácii Cirkvi v priebehu histórie.

Nové služby modlitby za uzdravenie vznikli v katolíckej charizmatickej obnove a v iných cirkevných hnutiach. Tieto služby sú často cestou, ako sa môžu ľudia stretnúť so životodarnou prítomnosťou zmŕtvychvstalého Pána. Takéto služby zároveň vyvolali potrebu pastoračného rozlišovania, aby sa zamedzilo preháňaniu a aby sa modlitba za uzdravenie konala primeraným spôsobom v súlade s vierou a sviatostným životom Cirkvi.

Mám veľkú radosť z publikácie týchto Smerníc o modlitbe za uzdravenie, ktoré sú ovocím dvanástich rokov teologickej reflexie a dialógu o tejto veľmi dôležitej téme. Tieto smernice sú pastoračnou aplikáciou Inštrukcie o modlitbách za uzdravenie, ktorá bola publikovaná Kongregáciou pre náuku viery v roku 2000 a príspevkom k účinnej implementácii tejto Inštrukcie. Pri vypracovaní týchto smerníc sa ICCRS snažila udržiavať úzke zväzky jednoty s inštitúciami Cirkvi, najmä s Kongregáciou pre náuku viery a s Pápežskou radou pre laikov. Tieto snahy urobiť učenie Cirkvi predmetom reflexie a štúdia a poskytnúť konkrétne usmernenie pre pastoračné uplatnenie je príkladom rastu „cirkevnej zrelosti“, ku ktorej blahoslavený pápež Ján Pavol II vyzýval všetky nové cirkevné hnutia.

Dúfam, že tento dokument bude katolícka charizmatická obnova na celom svete študovať a presadzovať a že sa stane vzťažným bodom pre všetkých, ktorí by chceli prijaté charizmy dať do služby Cirkvi a novej evanjelizácie.

Kardinál Stanislaw Rylko

Úvod

Potreba vypracovať smernice pre modlitby za uzdravenie vyrástla predovšetkým z „prekvapujúcej akcie Ducha Svätého“, z neočakávaného vyliatia milosti po skončení Druhého vatikánskeho koncilu. Toto tajomné Božie pôsobenie, ktoré sa stalo známym ako katolícka charizmatická obnova, spôsobilo, oživenie kresťanského života miliónov ľudí a prinieslo určité charizmy a duchovné dary v takom rozsahu, aký tu nebol od čias prvotnej Cirkvi. Bez toho, aby to bolo ľudsky plánované, táto obnova v Duchu sa stala konkrétnou realizáciou učenia koncilu o význame charizmatického rozmeru Cirkvi. Ako povedal pápež Ján Pavol II, Cirkev počas koncilu „znovu objavila charizmatický rozmer ako podstatný prvok seba samej. (...) Na základe tohto Božou prozreteľnosťou spôsobeného znovuobjavenia charizmatického rozmeru Cirkvi vznikli pred koncilom i po ňom v pozoruhodnom počte nové cirkevné hnutia a spoločenstvá.“ Predovšetkým mnohí ľudia zakúsili živú prítomnosť a silu Ježiša prostredníctvom uzdravení, ktoré spôsobil – či už fyzicky alebo vnútorne – v ich životoch.

Veľké rozšírenie chariziem uzdravovania a rozvoj rôznych spôsobov a praktík, akými sa vykonávajú, nastolili zároveň nutnosť rozumného rozlišovania, najmä zo strany pastierov Cirkvi. Rada svätého Pavla je v súčasnosti mimoriadne aktuálna: „Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 19 – 21). Počas predošlých štyridsiatich rokov sme sa veľa naučili, ale veľa sa ešte musíme učiť o správnom vykonávaní darov uzdravovania a ich zapájaní do sviatostného života Cirkvi. V septembri 2000 urobila Kongregácia pre náuku viery prvý dôležitý krok vydaním dokumentu Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie. V nasledujúcom roku Pápežská rada pre laikov usporiadala spolu s Medzinárodnou službou katolíckej charizmatickej obnovy (ICCRS) medzinárodné kolokvium, aby pokračovali v reflexii a v dialógu o službe uzdravovania. Na kolokviu sa stretli zástupcovia Vatikánu, teológovia a ľudia so skúsenosťami s modlitbami za uzdravenie z celého sveta, aby „vysvetlili podobu pravej cirkevnej služby uzdravovania.“ Na základe výsledkov tohto kolokvia vydala Teologická komisia ICCRS tieto smernice ako pomôcku pre uplatňovanie teologickej a pastoračnej orientácie Cirkvi pre všetkých, ktorí sú v službe modlitieb za uzdravenie ako aj pre tých, ktorí sú zodpovední za pastoračný dohľad.

Prečítať celú smernicu

Stiahnuť vo formáte PDF

 

Anglické vydanie
Guidelines on Prayers for Healing
by the Doctrinal Commission of ICCRS

Copyright © 2007 International Catholic Charismatic Renewal Services
All rights reserved
prepracované vydanie (apríl 2012)

ICCRS
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
tel.: +39 06 6988 7126/27
fax: +39 06 6988 7230
e-mail: info@iccrs.org
website: www.iccrs.org


Torna alle storie | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel