Buone notizie

 • Peter Hocken
  Il 10.06.2017 il Signore ha richiamato a sé nella notte padre Peter Hocken. All’età di 85 anni non compiuti se n’è andato un amico, un sacerdote, una persona sempre intenta a servire il Signore e il Suo corpo mistico. Dio gli ha donato un intelletto straordinario e una grande saggezza, insieme all’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. È stato in grado di descrivere in maniera comprensibile e specifica le esperienze teologiche e spirituali della Chiesa di oggi, specie dopo il Concilio Vaticano II.
  2017-06-11
 • Liu Žen jing - (brat Yun)
  La Chiesa sotterranea cinese è sottoposta ad una crudele repressione e persecuzione anche in questi giorni. Yun sostiene che anche grazie alla persecuzione ormai più che trentennale, alla sofferenza e alle torture, oggigiorno i fedeli della Chiesa sotterranea cinese sono sempre più pronti a sacrificare la vita nei paesi musulmani, induisti o buddisti, per Gesù Cristo e per l'annuncio del Vangelo.
  2012-12-31
 • Egidio Bullesi
  Intanto a 13 anni prese a lavorare come carpentiere nell’arsenale di Pola, dove nonostante la giovane età, si fece notare per la coraggiosa pratica della sua fede cattolica, specie in quell’ambiente di affermato socialismo, meritandosi comunque l’ammirazione e la stima di tutti.
  2011-09-26

Video

Siamo tutti parte di una grande storia. La grande storia del mondo è composto di storie passate e presenti della vita delle singole persone. Il portale mojpribeh.sk si concentra sul momento più importante della storia del mondo e individuale, il momento della personale esperienza di persona con Dio.

Messaggio - John Paul Jackson

small_small_John Paul Jackson 1.jpg

Manžel, otec. Medzinárodne uznávaný duchovný autor, rečník a hosť televíznych relácií. Zomrel 18. februára 2015.
Viac informácii na webovej stránke jeho služby streamsministries.

Svätosť nie je niečo, čo by mohol ktokoľvek z nás dosiahnuť vlastnými silami.

Svätosť je prijatá. Nie je naučená, zaslúžená alebo dosiahnutá silou. Nie je vypočítaná bodmi za a proti. Svätosť je výsledok vzťahu s niekým kto je svätý.

Ako sme priťahovaní k Tomu, ktorý je Svätý, začíname žiť svätejšie. Je to podobné k držaniu klinca k plameňu sviečky. Kliniec sa zohreje. Ja nemôžem pomôcť, ale len odpovedať na teplo sviečky podobným spôsobom. Čím bližšie sme pri Ježišovi, tým svätejší sa stávame.

Ak kľúč k svätosti je intimita so Svätým, tak odpoveď na otázku svätosti je čas strávený v jeho stane.

„Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.“ Ž 61, 4-5

Svätosť sa nedá vyrobiť

Máme tendenciu byť škatuľkovo milujúci ľudia. Ak zistíme, že niečo funguje, snažíme spraviť z toho vzor, ktorý bude možné v budúcnosti nasledovať, s cieľom predvídať výsledok.

Ale vzťah s hocikým, vrátane Boha je beztvará vec so svojimi odlivom a prílivom. Vzory nekolerujú so svätosťou. V momente, keď začíname definovať svätosť, dostávame sa do problémov, pretože Božie cesty sú ďaleko vyššie ako naše. Izaiáš používal podobenstvá, aby ukázal rozdiel medzi ľudským a božským píšuc, že tak ďaleko, ako sú nebesia vzdialené od zeme, tak sú vzdialené Božie cesty od našich ciest. Sme ľudia a nemôžeme samých seba učiniť svätými.

Naopak, svätosť je prevzatá. Presakuje do našich kostí ako voda do suchej špongie. Čím bližšie sa priblížime Bohu, tým viac si uvedomujeme „ iba okamih. Čakajte....On je väčší, ako som si myslel. On je svätejší, ako som si myslel. On je čistejší, ako som si myslel.“ Formy končia.

Svätosť nie je zákonnícka

Zákonníctvo hovorí, že my sa môžeme stať svätými a dosiahnuť Boha, ale to jednoducho nie je pravda. V skutku tento typ myslenia nás „naučí“ veci o Bohu, ktoré nie sú Božie, veci ktoré nekorešpondujú s Jeho pravdou. Nemôžeme si zakúpiť svätosť tým, že budeme žiť dobré a verné životy. Môžeme iba prijať svätosť strávením času s Tým ktorý je skutočne Svätý.

Časom si myslíme, že sme svätí a zistíme na sebe samých na klzkom povrchu. Verím, že sme ako náš Otec vtedy, keď dáme nabok rozptýlenia a pozeráme na Neho s úžasom a bázňou. V týchto chvíľach najväčšia nádej prúdi našimi dušami, pretože začíname rozumieť, že život s Bohom nie je o našej schopnosti výkonu. „ Môj Bože. Ty si svätý. V porovnaní s Tebou som nesvätý. Napriek tomu ma miluješ.“ Toto sú sväté chvíľky.

Božská dynamika napätia Boha nás drží na mieste hľadajúc Ho a súčasne sme Ním premieňaní. Zákonníctvo hovorí: ak sme raz zmenení, tak sme zmenení. „ Ak si myslíš, že si svätý, si svätý. Ak sa obliekaš takýmto spôsobom, hovoríš týmto spôsobom a nasleduješ tieto pravidlá, si svätý.“ Ale to nie je svätosť.

Ak chceš žiť svätý život, Ježiš je odpoveďou, nie pravidlom. On je tým čo chceme a svätosť vyrastá z tejto túžby, nie z pravidiel. Tento vzťah s Ním je reálny. Ako každý dobrý vzťah rastie, rozširuje sa a stáva sa lepším ako trávime čas s Ním a naše srdcia túžia po Ňom.

V Jeho prítomnosti sa meníme. Sme Jeho nekončeným dielom. Vieme o nádeji a Jeho dobrote a sami seba nachádzame v svätejšej pozícii, reflektujúc kým On nie len našimi činmi, ale tiež podstatou nášho bytia. Čokoľvek čoho sa On dotkne je v skutku premenené.


Torna alle storie | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel