Buone notizie

 • Peter Hocken
  Il 10.06.2017 il Signore ha richiamato a sé nella notte padre Peter Hocken. All’età di 85 anni non compiuti se n’è andato un amico, un sacerdote, una persona sempre intenta a servire il Signore e il Suo corpo mistico. Dio gli ha donato un intelletto straordinario e una grande saggezza, insieme all’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. È stato in grado di descrivere in maniera comprensibile e specifica le esperienze teologiche e spirituali della Chiesa di oggi, specie dopo il Concilio Vaticano II.
  2017-06-11
 • Liu Žen jing - (brat Yun)
  La Chiesa sotterranea cinese è sottoposta ad una crudele repressione e persecuzione anche in questi giorni. Yun sostiene che anche grazie alla persecuzione ormai più che trentennale, alla sofferenza e alle torture, oggigiorno i fedeli della Chiesa sotterranea cinese sono sempre più pronti a sacrificare la vita nei paesi musulmani, induisti o buddisti, per Gesù Cristo e per l'annuncio del Vangelo.
  2012-12-31
 • Egidio Bullesi
  Intanto a 13 anni prese a lavorare come carpentiere nell’arsenale di Pola, dove nonostante la giovane età, si fece notare per la coraggiosa pratica della sua fede cattolica, specie in quell’ambiente di affermato socialismo, meritandosi comunque l’ammirazione e la stima di tutti.
  2011-09-26

Video

Siamo tutti parte di una grande storia. La grande storia del mondo è composto di storie passate e presenti della vita delle singole persone. Il portale mojpribeh.sk si concentra sul momento più importante della storia del mondo e individuale, il momento della personale esperienza di persona con Dio.

Messaggio - James Manjackal

small_small_James1.jpg

Otec James bol profesorom seminára S.F.S., Ettumanoor, Kerala v Indii. V Kerale založil centrum charizmatickej obnovy „Charis Bhavan“. Ohlasuje Evanjelium v 87 krajinách a na všetkých kontinetoch. Boh cez neho mocne koná.
www.jmanjackal.net

Duchu Svätý, Pane, som smädný po Tebe. Iba ak Ty prídeš do môjho srdca budem šťastný a spokojný. Ľutujem všetky moje hriechy a zmierujem sa so všetkými. Zaväzujem sa žiť život v spravodlivosti podľa Božej vôle.

 

Prijímam Ježiša Krista ako môjho Pána a Spasiteľa a rozhodujem sa nasledovať Ho po všetkých cestách môjho života. Ó Duchu živého Boha, príď a zasadni na trón môjho srdca. Daruj mi osobný vzťah s Ježišom a Jeho Otcom.

Daj mi milosť a silu volať Boha „mojím Otcom“ a zakúsiť Ježiša ako môjho brata ako aj to, aby som každého na svete považoval za svojho brata a sestru.

Zaplav moje srdce so všetkým požehnaním, osobitne láskou, pokojom a radosťou. Duchu Svätý Bože, veď ma a usmerňuj ma Tvojimi inšpiráciami a slovami, aby som kráčal v svätosti a pravde. Daj mi silu víťazne a spásonosne bojovať so Satanom, telom a svetom.

(Modlitbu môžeš opakovať niekoľko krát so živou vierou. Ver, že si prijal Ducha Svätého. Ďakuj a chváľ Pána. Iba opakovane hovor „ďakujem Ti Ježiš“, „chválim Ťa Ježiš“, „Alleluia“. Možno budeš mať vnútorný pocit chváliť Ježiša spontánne cudzími zvukmi, čo je darom jazykov).

Ďakujem Ti Duchu Svätý, že si vypočul moju modlitbu a prišiel do môjho srdca s novým životom. Teraz viem, že patrím do Božieho kráľovstva a že som spasený. Ďakujem Ti Duchu Svätý, vďaka Ti Otče, vďaka Ti Ježiš. Amen.

Choď, ďakujúc, chváliac Boha a zakúšaj nový život!

 


Torna alle storie | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel