Buone notizie

 • Peter Hocken
  Il 10.06.2017 il Signore ha richiamato a sé nella notte padre Peter Hocken. All’età di 85 anni non compiuti se n’è andato un amico, un sacerdote, una persona sempre intenta a servire il Signore e il Suo corpo mistico. Dio gli ha donato un intelletto straordinario e una grande saggezza, insieme all’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. È stato in grado di descrivere in maniera comprensibile e specifica le esperienze teologiche e spirituali della Chiesa di oggi, specie dopo il Concilio Vaticano II.
  2017-06-11
 • Liu Žen jing - (brat Yun)
  La Chiesa sotterranea cinese è sottoposta ad una crudele repressione e persecuzione anche in questi giorni. Yun sostiene che anche grazie alla persecuzione ormai più che trentennale, alla sofferenza e alle torture, oggigiorno i fedeli della Chiesa sotterranea cinese sono sempre più pronti a sacrificare la vita nei paesi musulmani, induisti o buddisti, per Gesù Cristo e per l'annuncio del Vangelo.
  2012-12-31
 • Egidio Bullesi
  Intanto a 13 anni prese a lavorare come carpentiere nell’arsenale di Pola, dove nonostante la giovane età, si fece notare per la coraggiosa pratica della sua fede cattolica, specie in quell’ambiente di affermato socialismo, meritandosi comunque l’ammirazione e la stima di tutti.
  2011-09-26

Video

Siamo tutti parte di una grande storia. La grande storia del mondo è composto di storie passate e presenti della vita delle singole persone. Il portale mojpribeh.sk si concentra sul momento più importante della storia del mondo e individuale, il momento della personale esperienza di persona con Dio.

Messaggio - Rick Warren

small_small_Rick Warren.jpeg

Rick Warren je prirovnávaný k svetoznámemu evanjelistovi Billy Grahamovi
Je zakladateľom zboru saddleback , ktorého služby týždenne navštívi vyše 20 000 ľudí. Je autorom knižného bestselleru Život s jasným cieľom . S manželkou Kay majú 3 deti.

 

Najzákladnejšia otázka, ktorej čelí každý z nás je, prečo som tu? Aké je moje poslanie? Knihy o svojpomoci radia ľuďom, že sa majú zahľadieť do seba, na vlastné túžby a sny, ale Rick Warren hovorí, že štartovacie miesto musí byť s Bohom a s Jeho večnými zámermi pre každý život.

Skutočný zmysel a význam pochádza z porozumenia a naplnenia Božích zámerov pre ktoré nás umiestnil na zem.

Kniha Život s jasným cieľom prináša prelomové posolstvo, ktoré rozvíja aj vo víťazne ocenenej knihe Cirkev s jasným cieľom. V nej ide hlbšie a posolstvo aplikuje na životný štýl jednotlivých kresťanov. Kniha Život s jasným cieľom pomáha čitateľom porozumieť nádherný Boží plán pre ich životy.

Warren umožňuje čitateľom vidieť veľký obraz o čom všetkom život je a ako môžu začať žiť život s Bohom, ktorý ich stvoril, aby žili.

Kniha Život s jasným cieľom je manifestom pre kresťana žijúceho v 21. storočí... je o životnom štýle založenom na večných cieľoch, nie o kultúrnych hodnotách. Používa biblické príbehy a necháva Bibliu hovoriť za seba. Warren jasne vysvetľuje 5 Božích cieľov pre každého z nás:

- Boli sme stvorení pre Božie potešenie,

o takže náš prvý cieľ je ponúknuť mu skutočnú chválu.

- Boli sme formovaní pre Božiu rodinu,

o takže našim druhým cieľom je tešiť sa zo skutočného priateľstva.

- Boli sme stvorení stať sa takými, ako Kristus,

o takže náš tretí cieľ je sa naučiť skutočnému učeníctvu.

- Boli sme stvorení pre službu Bohu,

o takže naším štvrtým je uskutočňovať skutočnú službu.

- Boli sme stvorení pre misiu,

o takže náš piaty cieľ je žiť naplno pre evanjelizáciu.


Torna alle storie | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel