Buone notizie

 • Peter Hocken
  Il 10.06.2017 il Signore ha richiamato a sé nella notte padre Peter Hocken. All’età di 85 anni non compiuti se n’è andato un amico, un sacerdote, una persona sempre intenta a servire il Signore e il Suo corpo mistico. Dio gli ha donato un intelletto straordinario e una grande saggezza, insieme all’esperienza del battesimo nello Spirito Santo. È stato in grado di descrivere in maniera comprensibile e specifica le esperienze teologiche e spirituali della Chiesa di oggi, specie dopo il Concilio Vaticano II.
  2017-06-11
 • Liu Žen jing - (brat Yun)
  La Chiesa sotterranea cinese è sottoposta ad una crudele repressione e persecuzione anche in questi giorni. Yun sostiene che anche grazie alla persecuzione ormai più che trentennale, alla sofferenza e alle torture, oggigiorno i fedeli della Chiesa sotterranea cinese sono sempre più pronti a sacrificare la vita nei paesi musulmani, induisti o buddisti, per Gesù Cristo e per l'annuncio del Vangelo.
  2012-12-31
 • Egidio Bullesi
  Intanto a 13 anni prese a lavorare come carpentiere nell’arsenale di Pola, dove nonostante la giovane età, si fece notare per la coraggiosa pratica della sua fede cattolica, specie in quell’ambiente di affermato socialismo, meritandosi comunque l’ammirazione e la stima di tutti.
  2011-09-26

Video

Siamo tutti parte di una grande storia. La grande storia del mondo è composto di storie passate e presenti della vita delle singole persone. Il portale mojpribeh.sk si concentra sul momento più importante della storia del mondo e individuale, il momento della personale esperienza di persona con Dio.

Messaggio - Billy Graham

small_Billy-Graham1.jpg

Najznámejší evanjelista 20. storočia billygraham.org/. V tomto období sa dožíva 96 rokov.

Smrť, kdeže je tvoj osteň? (1 Kor 15,55)

 

Smrť je najdemokratickejšia skúsenosť v živote, na ktorej budeme mať účasť všetci. Myslíme si, že sa to stáva iba druhým ľuďom. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť.

Biblia učí, že smrť je nepriateľom človeka a Boha. Tiež však učí, že tento nepriateľ, smrť, bude definitívne a navždy zničená. V skutočnosti už bola porazená na kríži a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Smrť pre kresťana prináša trvalú slobodu od zla. To tiež znamená, že veriaci má byť ako Ježiš. Máme byť ako Kristus v láske. Tak veľa sebectva je v tom, čo robíme tu, ale jedného dňa budeme mať dokonalú lásku v Kristovi. Aký slávny čas to bude, keď sa dostaneme do neba?

Nová zem
"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." (1 Kor 2,9)

Na konci Biblie nachádzame tieto slová: „ Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.“ Nová zem prichádza! Každý krát, keď sa modlíme Pánovu modlitbu“ Príď kráľovstvo Tvoje“, mali by sme pamätať, že tá modlitba bude vypočutá.

Nebo je opisované, ako nové stvorenie v ktorom sa budeme pohybovať v nových telách, mať nové mená, spievať nové piesne, žijúc v novom meste, pod novou formou vlády a pozvaní novou nádejou večnosti, ktorá poskytne sociálne spravodlivosť pre všetkých. Raj, ktorý človek stratil, bude znovu vybudovaný, ale bude v tom oveľa viac.

Nebude to ten starý, opravený a zo starého na nový prerobený. Keď Boh hovorí, „ robím všetky veci nové“, dôraz kladie na všetky veci. Jedného dňa budeme žiť v úplne novom svete. Pred stáročiami sa apoštoli vzájomne pozdravovali slovami. „ Maranatha“ – Pán prichádza.

Použi si ma Spasiteľu, aby som urýchlil Tvoj príchod, tým, že budem hovoriť druhým, že aj oni môžu byť novými, skrze Tvoju Božiu lásku.


Torna alle storie | | Become a friend of mojpribeh.sk on FB and share the Gospel