Dobré správy

 • Charbel Makhlouf
  Namáhate sa, aby ste zabezpečili dobrú budúcnosť sebe i svojim deťom. Nezabúdajte však na to, že pravé zabezpečenie budúcnosti tkvie v tom, že ich privediete do neba. Musíte dať deťom život. Jediný život je v Kristovi. Ponúknite im teda Krista. Ako im ho však môžete ponúknuť, ak on sám neprebýva vo vás?
  2019-09-09
 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Prof. Peter Šiška
Najdôležitejšia práca

small_peter-siska1.jpg

Slovenský disident žijúci v Amerike.
Professor na Univerzite (United States Military Academy, West Point,New York), zo Slovenska má doktorát z prírodných vied (RNDr), kandidát vied (CSc) a z Ameriky Ph.D.

Mnoho ľudí je zmätených čo sa týka ich viery. Ak by sme sa spýtali tých, čo pravidelne chodia v nedeľu na bohoslužby aký je zmysel ich návštevy kostola, mali by ťažkosti na otázku odpovedať. Mnoho ľudí si to spája s istým typom náboženského správania, s typom piety. Vedia títo ľudia, že kresťanstvo je o praktickom každodennom živote a najviac o šťastí? Nie je žiadnym prekvapením, že máme problém s evanjelizáciou. Je veľmi ťažké “evanjelizovať” a prejavovať svoju vieru, ak naozaj nevieme ako cenná viera je. Evanjelium hovorí:” kráľovstvo sa podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. Vieme prijať takýto koncept? Perla nie je nič viac a nič menej ako dobrá zvesť Ježiša Krista, prísľub požehnaného života tu a šťastie vo večnosti. Mnoho z nášho šťastia závisí na osobnej slobode. Iba slobodní ľudia môžu byť skutočne šťastní. Takáto sloboda pozostáva z 3 hlavných zložiek.

 

1) Sloboda od hriechu

2) Sloboda od chorôb

3) Sloboda od ekonomických a finančných ťažkostí.

 

Tieto slobody sa nenadobúdajú jednoducho. Naopak, život je nekončiacim bojom o úplnú slobodu. Sloboda od hriechu je zo všetkých troch absolútne najdôležitejšia. Zlé svedomie robí život mizerným. Dokonca bohatí a najzdravší ľudia nemôžu byť opravdivo šťastní, ak robia zlé veci iným. Sme citlivé stvorenia a preto nebudeme šťastní, ak ubližujeme svojim blížnym. Naše vlastné svedomie je ako citlivý barometer, ktorý je schopný merať hodnotu našich činov. Človek môže vlastniť veľké bohatstvo, ale nikdy nebude taký šťastný ako ten, kto má hlboký vzťah s Bohom. Ľudia, ktorí sú slobodní od hriechu sú štastní z každej malej veci, ktorú život prinesie na prah ich dverí. Múdrosť im otvára oči a oni môžu nájsť krásne veci všade, kde iní ľudia to nie sú schopní vidieť. Nakoniec oni môžu dosiahnuť najvyššiu úroveň slobody, keď sú schopní radovať aj zo svojich problémov a dokonca utrpení, ktoré prichádzajú, pretože vedia, že nakoniec všetky veci pracujú spolu pre dobro tých, ktorí milujú Boha.

Žijeme v čase ovplyvnenom modernizmom. Ľudia sú hrdí na racionálne a logické dôvody podložené vedeckými metódami. Faktom je, že “racionálny” a “logický” neznamená automaticky aj “múdry.” Tento moderný vek bez Božej múdrosti je iba fatamorgána. Ľudia si vybudovali ich celé životy na úspešnej kariére, hľadaním slávy, vyhľadávaním potlesku od iných ľudí spolu s túžbou po moci a peniazoch. Zatiaľ čo súťažia v tomto závode, úplne popierajú fakt, že jedného dňa toto všetko zanikne. Počas môjho života som pozorne sledoval ľudí, ktorí sa dožili penzie. Jeden deň sú v pozícii autority nad inými ľuďmi a nasledujúci deň ich postavenie a moc zmizne ako oblak dymu. To isté sa stane s peniazmi, bohatstvom a slávou. Asi najlepší príklad bláznovstva sa dá pozorovať na cintorínoch, kde si bohatí a mocní ľudia vybudovali pre seba veľké náhrobné kamene, aby ukázali svoju významnosť a “nadradenosť”! Nad kým? Nad inými hrobmi? Zaujíma to vôbec ešte niekoho? Je to všetko iba oblak dymu.

Evanjelium nás učí o 5 múdrych a 5 nerozumných pannách. Nerozumné neboli pripravené na nasledujúce udalosti. Mali lampy, ale zabudli si do nich vziať olej. Čakali dlhý čas, ale neboli pripravené a zaspali. Boh nám poskytuje mnoho usmernení a znamení. Nádheru prírody a jej Majstra designéera. Milé slovo od cudzinca, alebo priateľa, Písmo zjavuje plán života a najlepšie zo všetkého dobrú správu odpustenia. Často sa cítime smutní keď sa niečo zlé stane iným ľuďom, ale čo môže byť horšie, ako žiť svoje životy v klamstve a stratiť večnosť? Evanjelizácia je pre zrelého kresťana povinnosťou, ktorá vyžaduje od nás odhodlanie bojovať proti silám zlého. Apoštol Pavol nás vyzýva: “ oblečme sa do Božej výzbroje, aby sme mohli obstáť proti úkladom diabla. Moderná spoločnosť hovorí o slobode, ale život v materializme a konzume nie je život skutočnej slobody. V skutku je to naopak. Je to určitým typom otroctva. Satan nám chce zobrať našu slobodu, nastavuje nám pasce, ktorým sa musime vyhnúť. Najväčšou pascou je lesk tohto života.

Sme učeníci slobody, prekypujúceho života a máme zdieľať toto posolstvo každý deň s ľuďmi okolo nás tým čo robíme a tým čo hovoríme – je to náš osud, naša vlastná úloha v evanjelizácii tohto sveta. Kedysi za socializmu sme chodievali na brigády. V jeden deň sme si doniesli kladivá z domu na obuchovanie starej omietky zvonku steny kostola. Stena bol veľká a nás tam bolo ako mravcov. Búšili sme do tej steny jedna radosť až dovtedy, pokiaľ stena bola čistá a pripravená na novú omietku. Podobne je to aj s evanjelizáciou, každý jeden z nás musí “búšiť” to slovo pravdy do sveta až dovtedy, pokiaľ tá stena budovy našej spoločnosti sa neočistí od starých zlých návykov a pripraví sa na novú, čerstvú omietku slova Božieho. Niekto povedal, že nič nie je zadarmo na tomto svete, tak prirodzene sa aj my pýtame, “ aká bude naša odmena za prácu v evanjelizácii?” Apoštol Peter sa tiež pýtal Ježiša tú istú otázku a Ježiš odpovedal, “ Dostanete 100 násobne viac v tomto živote a život večný v budúcnosti!”


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium