Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Milan Uličný
Proroctvo 3 dni pred referendom

small_Milan Uličný.jpg

Som 23 rok znovuzrodený a od začiatku ma Pán viedol do prorockej služby.

Proroctvo, ktoré mi Pán Ježiš dal (3 dni pred referendom...)

4.2.2015 - 9,34 hod. Prichádzajú vzrušujúce dni.

Pre slovenský národ to bude víťazstvo nad strachom, zjavenie a potvrdenie národu, že sa utieka k NEMU, milujúcemu, láskavému, dobrému BOHU.

Blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin BOHOM.

Zasľúbenia BOŽIE, ktoré boli vložené - vložené do tohto národa - jednotlivcovi - zboru - národu, sa idú diať !!!

Cirkev Moja, priprav sa na to, že uvidíš pohyb v tomto národe a v celej Európe. Čo SOM povedal - zasľúbil, to sa stane !!!

Každý, kto to uvidí, porozumie že JA , milujem, ochraňujem  a  žehnám  tomuto malému národu a HO milujem. Tento národ bude udávať smerovanie  v prebudení, ktoré bude prichádzať ...

Bude zjavovať MOJU Svätosť - MOJU Slávu a Velebu.

Smelosť - pokoru a lásku dám ľudom, ktorí riadia a vedú tento národ!

Nadprirodzenú BOŽIU múdrosť, dostanú odo MŇA, aby mohli správne, rozumne, priamo hovoriť, konať, stáť a boli VZOROM pre celý slovenský národ.

Amen.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium