Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Ježiš miluje a uzdravuje

small_239828_1200x.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Na modlitebné zhromaždenie s názvom Ježiš uzdravuje nám do piatka 16. októbra 2015 prišlo 170 mailových registrácii. Sála v bratislavskom UPC sa v sobotu zapĺňala najprv pozvoľne, až napokon na svätej omši bolo asi 800 účastníkov.

Naše očakávanie, že Pán Ježiš bude v nás zjavovať svoju lásku sa naplnilo.

Pán Ježiš zjavoval svoje ľútostivé a milosrdné srdce aj prostredníctvom 9 služobníkov, kňazov, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia nám zraneným, zlomeným a chorým.

Mary Paul Friemel vo svojom vyučovaní hovorila o prvej láske, ktorou sa neskôr a postupne stal pre ňu Pán Ježiš. Vydala svedectvo o sexuálnom zneužití mladým mužom v detstve. Zdieľala sa s pocitom hanby a nečistoty, ktorý prežívala a starostlivo ukrývala pred všetkými. Vzdala slávu Pánovi Ježišovi, ktorý ju začal pomaly uzdravovať z bolestivej skúsenosti a túto negatívnu skúsenosť premieňať na požehnanie a povolanie do služby modlitieb za uzdravenia v ktorej dnes stojí.

Otec biskup Jozef Haľko uviedol, že je aktuálne aj dnes, aby sme našu túžbu po uzdravení v našich vzťahoch, v duši, alebo tele adresovali Pánovi Ježišovi, ktorý nás nikdy neodmieta. Prítomným udelil požehnanie.

Peter Lipták vydal svedectvo o svojom živote, kde sa vydal na cestu drog a závislostí, ktoré boli cestou do pekla. Hovoril o zázračnom stretnutí, ako sa mu Pán Ježiš zjavil a oslobodil ho od závislostí. V minulosti bol závislý na drogách a dnes je závislý na Ježišovi Kristovi, ktorého ako evanjelista ohlasuje slovom a životom medzi ľuďmi.

Vierka Prokopcová svedčila o svoje ceste uzdravenia Pánom Ježišom z ekzému na rukách až po tom, čo Pána Ježiša sama o uzdravenie požiadala.

Angela McCauley svedčila o svojom uzdravení Pánom z rakoviny hrubého čreva 4. stupňa.

Sláveniu eucharistie, ktorá bola vyvrcholením modlitebného podujatia predsedal kňaz Jozef Pajerský., ktorý nás počas homílie povzbudzoval, aby sme s pokorou predstupovali pred Pána so všetkým, čo nosíme v srdci.

Mary Paul Friemel vnímala slová poznania, že Pán chce uzdravovať ľudí, ktorí majú problémy s kosťami a s pokožkou.

Po svätej omši slúžilo 36 modlitebných tímov z organizujúcich spoločenstiev, ktoré účastníkom žehnali osobnou príhovornou modlitbou.

Počas modlitieb príhovorov vydala Eva Bziňáková inšpirujúce svedectvo o uzdravení z rakoviny Pánom Ježišom. Bratia z komunity Cenacolo zakončili povzbudivú sériu životných svedectiev.

Ľudia prichádzali so žiadosťou o modlitbu s vierou.

Služobníci z modlitebných tímov sa zdieľali, že asi 80 % účastníkov žiadalo o modlitbu nie za telesné uzdravenie, ale za iné potreby. Najmä za vnútorné uzdravenie, uzdravenie vzťahov v rodinách, sebaprijatie, milosť odpustenia, za potreby rodinných príslušníkov, alebo priateľov.

Utkvel mi v pamäti manželský pár, Mária a Viliam, ktorí mali obaja rakovinu, pričom sa ako rodičia starajú o 13 ročnú dcéru. Dodnes sa modlím o zázrak pre nich, ako aj pre moju susedku Anku, ktorej už moderná veda a medicína nevedia v jej štádiu rakoviny pomôcť. Prosím, pripojte sa k modlitbe o zázrak pre nich.

Moja mama uviedla, že ju po modlitbách prestali bolieť ruky a chrbát. Zostala jej však bolesť v nohe.

Mailom nám prišlo niekoľko spätných väzieb v ktorých ľudia uviedli, že fyzicky síce neboli uzdravení, ale zažili prvý krát v ich živote božiu lásku skrze prítomnosť Ducha Svätého. Ovocím tejto skúsenosti je podľa nich nová ľahkosť v modlitbe.  

Čakáme na spätnú väzbu od viacerých ľudí, kým s rôzne závažnými ochoreniami absolvujú lekárske vyšetrenia a poskytnú nám svedectvo Ježišovej milosti v ich živote.

Pán Ježiš uzdravuje kedy chce, koho chce a ako chce. Ako uzdravenie, tak aj neuzdravenie človeka, je Božím tajomstvom a plánom Jeho lásky. Dôležité však je, že On chce uzdravovať a uzdravuje aj dnes. Sme vďační, že sme mohli byť svedkami Jeho milosti, dobroty a lásky.

Spätná väzba od služobníkov a účastníkov modlitieb je, že zažívali počas večera a počas osobných modlitieb atmosféru nežnej Božej lásky, pokoja, reštartu v Duchu Svätom a silného povzbudenia vo viere, že Pán Ježiš je živý aj dnes a že je veľa ľudí, ktorí sú rozhodnutí nasledovať Ho celým srdcom.

Najbližšie modlitebné zhromaždenie plánujeme na sobotu 14.05.2016.  

Modlitebné zhromaždenie sme organizovali v spolupráci so Spoločenstvom pri Dóme sv. Martina, spoločenstvom Calvary, spoločenstvom Eben Ezer, Tomášom Pružincom s jeho bratmi a sestrami z Nitry, spoločenstvom Modlitby za kňazov , spoločenstvom Živá voda z Piešťan,bratmi františkánmi, redemptoristami a kapucínmi. Za kňažskú službu ďakujeme: biskupovi Jozefovi Haľkovi, Jozefovi Pajerskému, Milanovi Grossmanovi, Branislavovi Donovalovi OP, Milanovi Hudáčekovi SJ, Jánovi Holubčíkovi SBD, Rastislavovi Dluhému C.Ss.R, Ondrejovi Tkáčovi OFM cap., Miloslavovi KOščákovi, OFMCap. a ďaľším.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium