Dobré správy

 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11
 • Leo Jozef Suenens
  príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne?
  2018-04-19

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Marek Nikolov
Braňo

small_small_upravena.jpg

je laikom, ktorému horí srdce túžbou, aby čím viacero ľudí zakúšalo a odpovedalo na lásku a dobrotu Ježiša Krista. Je Bohu k dispozícii na štartovanie/vystrojovanie ľudí, služieb a projektov pre rast Božieho kráľovstva. Takisto aj v prípade prebudenia v prolife hnutí a v hnutí novej evanjelizácie. S manželkou Monikou majú 3 deti.
Patrí do služobného tímu Spoločenstva dobrého pastiera. Je zakladateľom a vedúcim redaktorom www.mojpribeh.sk

Babka zomrela. Čítam smutnú správu, ktorú mi poslala moja Monika. Išlo o mamu nášho priateľa Braňa a poslednú žijúcu babku jeho dvoch malých detí.

Ubehlo niečo vyše roka, čo Braňo pochoval manželku Aničku, ktorej život vzala agresívna forma rakoviny.

Anička bola žena plná života, neuveriteľného optimizmu, komunikácie, prajnosti a nákazlivého humoru. Mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Aničku, ktorá bola vymodleným jedináčikom svojich rodičov, Braňo pred rokom pochoval. Anička prežila svojich rodičov.

Nie však o veľa. Krátko, asi po mesiaci zomrel Aničkin otec a asi o pol roka aj jej mama. Oboch Aničkiných rodičov pochovával Braňo.

Raz keď sme vychádzali po omši z kostola v Stupave mi Braňova mama Mária povedala. Braňo je svätý muž. Povedala, že nechápe, ako to veľké utrpenie, tlak a nápor všemožných starostí môže tak vyrovnane a pokojne zvládať.

Braňo nachádzal pokoj a silu zniesť a prežiť všetky bolesti v Pánovi.

V tom čase už Braňova mama bojovala tiež s agresívnou formou rakoviny.

Braňo je náš priateľ. Dobrý človek. Tichý, pokojný a rozvážny muž.

Nikdy sme ho nepočuli sťažovať sa na kríž ktorý nesie. Ten kríž je podobný tomu, ktorý znášal Jób v biblickom príbehu.

A teraz zomrela aj Braňova mama, ktorú riadne doopatroval. Ďalší úder. 4 pohreb z najbližšieho okruhu ľudí za niečo vyše roka. 

Bolesť, smútok a strata, ktorú Braňo iste zažíva je veľká.

Človek sa môže pýtať, prečo aj dobrých ľudí stíha takéto utrpenie. Môže z takéhoto utrpenia vzísť vôbec dobro?

Jób bol spravodlivým a dobrým človekom, ktorého vieru Pán vyskúšal smrťou najbližších, stratou majetku a postavenia, stratou zdravia a posmechom najbližších. Jób sa v tomto všetkom ukázal ako úprimný a pravdivý pred Bohom. Nezatrpkol a napriek utrpeniu si zachoval, žehnajúce srdce. Preto Božie slovo hovorí:

"Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok." (Job 42,12)

V Braňovi vidím túto Jóbovu paralelu a príklad. Príklad človeka, ktorý nesie svoj kríž s Pánom Ježišom a ktorý napriek všetkému očakáva dobro zmŕtvychvstalého Krista, ktorý zmení jeho údel, ako na tejto zemi, tak aj po smrti.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium