Dobré správy

 • Charbel Makhlouf
  Namáhate sa, aby ste zabezpečili dobrú budúcnosť sebe i svojim deťom. Nezabúdajte však na to, že pravé zabezpečenie budúcnosti tkvie v tom, že ich privediete do neba. Musíte dať deťom život. Jediný život je v Kristovi. Ponúknite im teda Krista. Ako im ho však môžete ponúknuť, ak on sám neprebýva vo vás?
  2019-09-09
 • Branislav Škripek
  Pomoc pre utečencov musí byť dobrovoľná a len v takej miere, v akej je schopná krajina reálne pomôcť a s tým, že pod našou strechou platia naše pravidlá. Ak toto nebude zachované, zarábame si na budúce problémy.
  2019-04-24
 • Patrik Daniška
  nezaškodí pripomenúť, že najdôležitejšími vychovávateľmi detí nie sú školy, ale rodičia. Dieťa nepatrí štátu! Škola preto musí rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade so svojim filozofickým a náboženským presvedčením. Hoci tento princíp je uznaný medzinárodným právom aj našimi zákonmi, prax býva niekedy iná.
  2018-09-03
 • Marek Nikolov
  Mužom sa nepáči iba jeden typ žien, ako to ženám často predstavujú stylové časopisy a médiá. Všetci muži túžia po žene z ktorej žiari dobrota a láskavosť.
  2018-07-26
 • Gjerg Kastrioti SKENDERBEU
  Je albánskym národným hrdinom. V čase tureckej okupácie nútene bojoval na strane tureckého sultána. Nechcel však bojovať a vraždiť za násilnú islamizáciu. A tak spolu s 300 odvážnymi vojakmi prešiel na stranu proti Turkom a okamžite konvertoval späť na kresťanstvo. Mnohokrát porazil niekoľkonásobne väčšiu tureckú armádu. Bol povzbudením nie len pre Albánsky ľud, ale aj pre iné krajiny, ktoré v tom čase neúspešne vzdorovali tureckej rozpínavosti, krutosti, neľudskosti a vnucovaniu Islamu.
  2018-07-11

Video

Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


"A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi." (Mt 18, 34-35)


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Ján Maria Vianney
O modlitbe

small_small_vianney.jpg

Bol mimoriadne apoštolsky horlivý kňaz. Celý život sa radikálne postil a modlil za obrátenie a spásu hriešnikov. Pôsobil vo Francúzsku vo farnosti Ars. V posledných 20 rokoch jeho života prichádzali do 300 miestnej dediny ročne 10 - tisíce pútnikov s cieľom počuť kázne a predovšetkým vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu na svätej spovedi u farára z Arsu. Ľudí spovedal denne 15 až 17 hodín. Vynikal láskou, dobrotou a priamosťou. Ján Maria Vianney veľmi aktívne používal dary Ducha Svätého, najmä dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdilejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval. Po jeho smrti sa jeho telo nezačalo rozkladať a dodnes je uložené v celistvosti v kostole v Arse na bočnom oltári v presklenej rakve. Je uchovávané bez akéhokoľvek balzamovania a konzervácie. V roku 1925 bol vyhlásený za svätého. Je patrónom kňazov.

Aby som Vám ukázal silu modlitby a milosti, ktoré si vyprosíte z neba, môžem Vám len povedať, že práve vďaka modlitbe mali všetci spravodliví to šťastie, že vytrvali.

 

Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem koľko chcete: ak nezaprší všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len chcete, no ak sa nemodlíte tak často, ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára našej duši oči, dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v nej strach z vlastnej slabosti.

Kresťan sa vo všetkom spolieha len na Boha, na seba samého v ničom. Áno, vďaka modlitbe všetci spravodliví vytrvali. Veď nakoniec aj sami zistíme, že len čo zanedbáme svoje modlitby, hneď stratíme túžbu po veciach nebeských: myslíme len na veci pozemské. Keď sa však opäť ponoríme do modlitby, pocítime, že sa v nás obnovujú myšlienky a túžby po nebeských veciach. Áno, ak máme šťastie byť v Božej milosti, tak sa vrátime opäť k modlitbe, lebo ak nie, môžeme si byť istí, že na ceste do neba nevydržíme.

Dá sa povedať, že všetci hriešnici vďačia za svoje obrátenie modlitbe, iba modlitbe, nie nejakému zvláštnemu zázraku, ktorý sa stáva len zriedkakedy.

Vidíte čo robí svätá Monika, aby vyprosila obrátenie pre svojho syna, raz kľačí pred krížom, modlí sa a plače, inokedy zas prosí múdrych ľudí o podporu v modlitbách. Pozrite sa aj na svätého Augustína, čo robil, keď sa chcel skutočne obrátiť.

Áno, môžeme byť akýmikoľvek hriešnikmi, ale keď sa opäť vrátime k modlitbe a budeme sa modliť tak, ako treba, môžeme si byť istí, že dobrý Boh nám odpustí.

Ó bratia moji! Nečudujme sa, že diabol robí všetko, čo len môže, aby nás odpútal od našich modlitieb alebo aby sme sa zle modlili. On, na rozdiel od nás dobre vie, aký strach vzbudzuje v pekle modlitba, a vie, že nie je možné, aby dobrý Boh odmietol to, o čo ho prosíme.

Dobrý Boh nehľadí na to či sú naše modlitby dlhé a krásne, ale či vychádzajú z hĺbky srdca, či je v nich veľká úcta a ozajstná túžba zapáčiť sa Bohu. Máme na to aj jeden dobrý príklad zo života svätého Bonaventúru, veľkého učiteľa Cirkvi, ktorému jeden veľmi prostý rehoľník hovorí:

"Otče, myslíte si, že sa ja, taký nevzdelaný, môžem modliť k dobrému Bohu a milovať ho" Svätý Bonaventúra mu odpovedá: Ach, priateľu, veď práve takých dobrý Boh miluje a najviac sa z nich teší." Dobrá správa tak veľmi potešila tohto prostého rehoľníka, že sa postavil ku dverám kláštora a všetkým, ktorí tadiaľ prechádzali, hovoril: Poďte priatelia, mám pre Vás dobrú správu! Otec Bonaventúra mi povedal, že aj my, nevzdelaní, môžeme milovať dobrého Boha rovnako ako vzdelaní. Aké máme šťastie, že môžeme milovať dobrého Boha a páčiť sa mu, aj keď nič nevieme!"

Preto Vám hovorím, že nie je nič ľahšie a potešujúcejšie ako modliť sa k dobrému Bohu.

Modlitba, to je vlastne pozdvihnutie nášho srdca k Bohu. Ešte lepšie, je to nežný rozhovor dieťaťa so svojím otcom, poddaného so svojím kráľom, sluhu so svojím pánom, priateľa so svojím priateľom. Do ich sŕdc vkladajú svoje trápenia a bolesti.

 

Spracované na základe knihy: Gérard Rossé - Život, kázne, myšlienky


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium